Politikalarımız

 

EDES EDES Endüstriyel Damla Etiket Sanayi Şirketi Kaplamalı Metal Etiket Üretimi; Damla, Kaplamalı Metal ve Metal Etiket Satışı üzerine ISO 9001:2015 Total Quality Assurance - sertifikasını Intertek firmasından almıştır.

Kalite Politikamız:

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı şartlarına, yasal şartlara/mevzuata ve müşteri şartlarına uymak. 
 • En değerli varlığı olan çalışanlarının motivasyonunu ve sürekli gelişimini ön plan da tutar.
 • Karlılığımızı ve verimliliğimizi arttırmak üzere en yeni teknolojileri kullanarak hızlı ve kaliteli üretim yapmak.
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve müşteri beklentilerine anında doğru çözümler üretmek.
 • Tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirmeyi ve önleyici aktiviteleri sağlamak, Kalite Yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak
 • Karşılıklı yarara dayalı olarak tedarikçilerimizi Kalite Yönetimi konusunda bilinçlendirmek.
 • Düzenli eğitimler ile çalışanlarımızın Kalite Yönetimi bilincini arttırmak.

Çevre Politikamız:

EDES ‘Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir.’ ilkesi ışığında faaliyet ve işleyişinin çevresel boyutlarını belirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevre ile ilgili olarak her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır. Kuruluşundan günümüze gelen tecrübe ve saygınlık doğrultusunda, çevreyi korumak ve doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çevresel performansını sürekli iyileştirmeyi hedefleyen EDES, ekonomik büyüme-çevre faktörleri arasındaki dengenin sağlanması için sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturduğu Çevre Politikası’nın hayata geçirilmesi için aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir:

 • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları alarak yasal düzenlemelerin ötesine geçmek,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını araştırmak ve uygulamak,
 • Tüm süreçlerimizin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin azaltılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik süreçlere ve çalışmalara katkı sağlamak,
 • Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek üzere “Sıfır Atık” prensibini uygulamak,
 • Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine katma değer sağlamak için; Karbon ayak izinin hesaplanarak düşürülmesi için aksiyonlar almak,
 • EDES bünyesinde, çevresel farkındalığı arttırmak ve çevre politikasının içselleştirilmesini temin etmek için sürdürülebilir çevre konusunda sürekli eğitimlerle ve kaynak ayırarak; tüm çalışanları ve müşterileriyle işbirliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak,
 • Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve küresel çevre duyarlılığını en üst düzeye taşımayı birincil görev olarak benimseyen EDES’in oluşturmuş olduğu Çevre Politikasını, değişen dinamiklere göre Yönetim Kurulu tarafından sistematik bir şekilde düzenli olarak kontrol ve gözetimini sağlamak.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız:

Edes Endüstriyel Damla Etiket San. ve Tic. A.Ş. tüm çalışanları için İş Sağlığı ve Güvenliği seviyesi yüksek bir çalışma ortamı sağlamayı, yürüttüğü tüm işleri emniyetli bir şekilde sürdürmeyi en önemli öncelik olarak görmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışı işlerimizin her aşamasında bizim için öncelikli bir değerdir. İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimizi her seviyede yönetim sistemimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çalışma ortamımızı her türlü yaralanma ve meslek hastalıklarının önüne geçecek şekilde tutmak için çalışmak önceliğimizdir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı; bunun da ötesinde Dünya çapında kriterleri, değerlendirmeleri ve uygulamaları örnek almayı, risk değerlendirmesi ve riskleri azaltmak için gerekli çalışmaları yapmayı ve bunlar için hedefler koymayı; İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, "Sıfır İş Kazası" hedefine sürekli olarak ulaşmayı amaçlamaktayız.

  Bu politika doğrultusunda;
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerini tanımlayıp asgariye indirerek,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra sektör, müşteri ve iş ortaklarının en iyi uygulamalarını sürekli takip edip uygulayarak,
 • Uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartları ile uyumlu işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini uygulamaya koyarak,
 • Sürekli iyileştirmeyi yakalamak için yönetim sistemlerini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirerek,
 • Tüm personelinin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki sorumluluklarını öğrenmelerini sağlayacak eğitimleri sağlayarak,
 • Tedarikçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ve farkındalığı hakkında gelişimlerine katkıda bulunarak,
 • Daha güvenli, sağlıklı ve üretken bir işyeri yaratmaya ve sürdürmeye kendini adamıştır.

   

 

İletişim

Edes Endüstriyel Damla Etiket San. ve Tic. A.Ş.
Adres: İkitelli OSB, Cila ve Nikelajcılar Sitesi E Blok No: 1 34490 Başakşehir / İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 671 35 34
Fax: +90 212 549 97 74

E Mail: info@edes.com.tr
Web: www.edes.com.tr